Yrityksen yhteystiedot

  • +358102891200
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.yeint.fi

Yleiselektroniikka Oyj

 

Toimiala
Sähkötarviketukkukauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Luomannotko 6
Postinumero
02200
Postitoimipaikka
Espoo
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot